หน้าที่ ในการใช้ชีวิตต่อสังคมโลก

ทุกชีวิตที่ได้ เกิดมาบนโลกใบนี้ ล้วนมี หน้าที่ ที่ติดตัวมาทุกคน หน้าที่คืออะไร? หน้าที่คือ กิจที่จะต้องทําด้วยความรับผิดชอบ  (ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน)   ดังนั้นเมื่อมีหน้าที่ ก็ต้องมี ความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ ที่มีต่อชีวิตของตนเอง อย่างเข้าใจและทำอย่างถูกต้อง โดยที่ไม่สร้างการกระทำที่ ส่งผลกระทบกับบุคคลอื่น

บทบาทความรับผิดชอบ ต่อชีวิตของแต่ละคนนั้น ย่อมแตกต่างกันออกไป เพราะวิถีการดำเนินชีวิต ของแต่ละคนนั้น ไม่เหมือนกัน ไม่มีใครที่จะสามารถ บอกได้ว่า คุณต้องทำอย่างไร ถึงจะเรียกว่าคุณ ได้รับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่เป็นอยู่นั้น ได้อย่างถูกต้อง หรือทำมันได้ถูกทาง อย่างที่มันควรจะเป็น

ความรับผิดชอบ

หน้าที่ ความรับผิดชอบ ต่อชีวิต ถูกแบ่งออกเป็น 2 ด้าน

หน้าที่ต่อชีวิต ด้านนอก ภายนอก คือ หน้าที่บทบาท ความรับผิดชอบ ของชีวิตที่มีต่อ สังคมเพื่อนมนุษย์ ที่อยู่ในโลกเดียวกัน  ครอบครัว พ่อแม่ ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง ครูบาอาจารย์ สิ่งมีชีวิตที่มีลมหายใจ และจิตวิญญาณ หรือแม้กระทั่ง ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ที่อยู่รายรอบตัวเรา

ในทุกๆช่วงเวลา ของชีวิต จะนำพาเราให้ได้ พบเจอกับหน้าที่ ที่เราต้องรับผิดชอบ บางครั้งบางช่วง หน้าที่อาจจะมาถึง โดยเราไม่รู้ตัว หรือไม่ได้เตรียมรับมือ มาก่อนก็เป็นได้ ดังนั้นการเตรียมตัว หรือการเรียนรู้เพื่อปรับตัว จึงเป็นหัวใจสำคัญ แนวทางหรือรูปแบบ ที่เป็นตัวอย่าง มีให้เห็นและ ให้ได้เรียนรู้มากมาย

แบบอย่างหรือตัวอย่าง เป็นองค์ประกอบ ของความคิดที่สามารถนำ ไปปรับประยุกต์ใช้ เพื่อให้เหมาะสมกับ หน้าที่และความรับผิดชอบ ที่เรานั้นจะต้อง เป็นผู้เลือก ที่จะกระทำ เพื่อแสดงถึง ความรับผิดชอบ ต่อสิ่งต่างๆที่อยู่ ภายนอกรอบตัวเรา การเข้าใจถึงหน้าที่ และบทบาทที่เป็นอยู่ เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อจะทำให้เรานั้น เข้าใจมากขึ้นว่า เราควรต้องทำอย่างไร

safe the world

หน้าที่ต่อชีวิต ด้านใน ภายใน คือ หน้าที่และบทบาท ที่เราจะต้องรับผิดชอบ ที่มีต่อ ร่างกาย จิตใจ ความคิด การกระทำที่จะส่งผลถึง ตัวเราโดยตรง ความรับผิดชอบ ที่มีต่อร่างกาย การดูแลเรื่องสุขภาพ ที่ต้องได้รับการเอาใจใส่ เพื่อเป็นการรักษา และขอบคุณร่างกาย ที่ได้เติบโต และได้ก้าวข้ามผ่าน สิ่งต่างๆ มาด้วยกัน

ภาวะของจิตใจ และความคิด ที่เป็นตัวตน ของเรานั้น เป็นสิ่งที่จะบ่งบอกได้ว่า พื้นฐานของชีวิต ของคนๆนั้น เป็นอย่างไร จิตใจและความคิด เป็นตัวนำทางชีวิต ของเรานั้น ให้ก้าวเดินไปในแบบ ที่แตกต่างกัน จิตใจดีความคิดดี ย่อมส่งเสริมหรือ นำทางให้คนๆนั้น ได้พบเจอกับสิ่งที่ดีๆ และมีคุณค่ากับชีวิต

ความรับผิดชอบที่ได้ ก่อเกิดขึ้นจากภายใน ที่ควรจะต้องสร้าง ให้มีในทุกๆคน เพื่อเป็นการสร้าง พื้นฐานที่ดี ที่เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ที่ไม่ก่อให้เกิด ปัญหาต่อสังคม ต้องเรียนรู้ที่ รู้จักที่จะรักตัวเองให้เป็น เรียนรู้ที่จะต้องรับรู้ว่า ทุกการกระทำที่เรานั้นได้กระทำออกไป  เรานั้นจะต้องเป็น ผู้รับผิดชอบเสมอ

ความสงบสุข

บทส่งท้าย

ทุกๆสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ ต่างล้วนมีหน้าที่ ที่ต้องรับผิดชอบ ให้ดีที่สุด เพื่อเป็นการสร้าง การอยู่ร่วมกัน ของสรรพสิ่งบนโลกนี้ ให้มีไว้ซึ่งความสงบสุข เพื่อทำให้โลกใบนี้ เป็นโลกที่น่าอยู่ และเป็นสถานที่ ที่ไม่ว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลง ตามกาลเวลาไปมาน้อยแค่ไหนก็ตาม ความสุขสงบก็จะ เกิดขึ้นได้อยู่เสมอ เมื่อทุกคน รู้จักความรับผิดชอบที่มี ต่อหน้าที่ของตัวเอง

หลากหลายสถานการณ์ ความวุ่นวายไม่สงบ มักจะเกิดได้อยู่เสมอ ถ้ามีการกระทำ ที่ละเลยต่อหน้าที่ ละทิ้งซึ่ง ความรับผิดชอบ ที่มีว่าจะต้องทำอย่างไร หรือแม้กระทั่งไม่ใส่ใจ ในการกระทำของตัวเอง ว่าจะส่งผลกระทบที่ สร้างความเดือดร้อน ให้กับสังคมโลก มากน้อย เพียงใด จนบางครั้งนำไปสู่ ปัญหาที่ใหญ่จนเกินที่จะแก้ไข

เริ่มต้นง่ายๆ ในเรื่องความรับผิดชอบ ในบทบาทหน้าที่ ของตัวเองซึ่งเป็นเรื่อง ที่ใกล้ตัวที่สุด และควบคุมจัดการ ได้ง่ายที่สุด ชีวิตของตัวเรา เรามีหน้าที่ต้องรับผิดชอบให้ดี อย่าปล่อยให้ตัวเอง เป็นภาระ หรือสร้างปัญหา ให้กับสังคม หรือคนอื่นๆ

ในทางกลับกัน ถ้าเรามีโอกาส ได้รับหน้าที่ ที่มีประโยชน์ต่อสังคม ก็ยิ่งต้องรับผิดชอบ ให้ดีมากขึ้นทวีคูณ คำนึงถึงประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหัวข้อต้นๆ เพื่อทุกคนจะได้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสงบสุข

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
Chantana.C
Chantana.Chttp://tumdaina.com
Life is about balance. And in this life we need to keep changing and growing to be in balance.

Related Posts

Comments

อ่านจบแล้ว เป็น อย่างไร บ้าง ขอความคิดเห็นหน่อยจ้า

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่


Stay Connected

5,624แฟนคลับชอบ
6,783ผู้ติดตามติดตาม

Recent Stories