TumDaiNa Blog

Get to know me

Chantana.C

สวัสดีค่ะ ต้องบอกว่าในชีวิตที่ผ่านมา มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายจริงๆ ที่สร้างบทเรียนให้ต้องเรียนรู้ สร้างความสุข ความทุกข์ ที่ต้องฟันฝ่า ต้องต่อสู้กับปัญหารอบด้าน โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นจากตัวเองที่สร้างมันขึ้นมา จนเป็นแรงจูงใจที่ตัวเองนั้นมีความต้องการ ที่จะแบ่งปันบางสิ่งบางอย่าง เพื่อเป็น อีกหนึ่งตัวอย่าง ที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน “ ขอเป็นพื้นที่เล็กๆ ขอเป็นกำลังใจ เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง ที่สร้างแรงผลักดันให้หลายๆคน ก้าวผ่านระยะเวลาที่ยากที่สุดในชีวิตไปอย่างปลอดภัย และสร้างคุณค่าให้กับชีวิตของตัวเองค่ะ ”