ปฏิบัติตามหลักการ Earl Nightingale เพื่อประสบความสำเร็จ

โดยรวมแล้ว ความสำเร็จเป็นการเดินทางที่ต้องใช้ความพยายาม การอุทิศตน และความเป็นผู้เรียนรู้และพร้อมที่จะเติบโตได้ตลอดเวลา โดยการกำหนดเป้าหมายของคุณ ฝึกฝน ดำเนินการ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ร่วมกับบุคคลที่มีความเชื่อในแบบเดียวกันและทำไปพร้อมๆกัน ทำงานหนัก ให้ความสนใจ ฝึกความเสียสละ บริหารจัดการตนเอง รักษาทัศนคติที่เป็นบวก และคงไว้ซึ่งภูมิใจในทุกๆอย่างที่ได้ทำ คุณก็จะสามารถประสบความสำเร็จในทุกด้านของชีวิตได้

เหมือนกับที่ Earl Nightingale เคยพูดไว้ว่า “ความสำเร็จไม่ใช่จุดหมายปลายทาง แต่เป็นการเดินทาง” (แหล่งอ้างอิง) สำคัญที่จะจำไว้ว่าความสำเร็จไม่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน แต่เป็นผลลัพธ์ของความพยายามและความก้าวหน้าต่อเป้าหมายของคุณ ด้วยแนวคิดที่ถูกต้อง ทักษะ และนิสัยที่เหมาะสม คุณสามารถเอาชนะอุปสรรคใด ๆ และประสบความสำเร็จที่คุณต้องการได้อย่างที่ Earl Nightingale กล่าวไว้ว่า “มีเพียงเจ้าของตนเองเท่านั้นที่จะประสบความสำเร็จ แต่ผู้ประสบความสำเร็จเท่านั้นที่ยินยอมรับความจริงนี้” (แหล่งอ้างอิง) นั่นหมายความว่า คุณต้องรับผิดชอบต่อความสำเร็จของตนเอง และเข้าใจว่าความสำเร็จเป็นผลมาจากความพยายามต่ออย่างเนื่องๆ โดยไม่มีการหยุดยั้ง และต้องยอมรับผลลัพธ์ของการพยายามของตนเองโดยไม่ต้องโทษใครเมื่อเกิดความล้มเหลว

นอกจากนี้ คุณยังควรจะมีความมุ่งมั่น ต้องการความก้าวหน้า และความทะเยอทะยาน เพื่อให้คุณประสบความสำเร็จในที่สุด โดยเมื่อคุณสามารถรับผิดชอบต่อความสำเร็จของตนเองและใช้ประโยชน์จากทุกๆ อุปสรรคในชีวิตของคุณ เมื่อคุณมีความจงรักภักดีและอาจเรียนรู้จากผู้ประสบความสำเร็จ คุณจะสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างไม่รู้จบในชีวิตของคุณ

ในบทสรุปความสำเร็จเป็นการเดินทางที่ต้องใช้ความพยายาม ความอุทิศตน และความเป็นผู้เรียนรู้และการเติบโตได้ตลอดเวลา โดยการกำหนดเป้าหมายของคุณ ดำเนินการ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง คงทน ร่วมกับบุคคลที่มีความเชื่อมั่นและบอกให้คุณไป ทำงานหนัก ตั้งความสนใจ ฝึกความเสียสละ บริหารจัดการตนเอง รักษาทัศนคติที่เป็นบวก และคงไว้ซึ่งภูมิใจ ยังต้องมีความหมั่นหวัง ความเป็นก้าวหน้า และความทะเยอทะยาน เพื่อให้คุณประสบความสำเร็จในที่สุด ด้วยนโยบายในการมอบบริการที่เหมาะสม คุณสามารถเอาชนะอุปสรรคใด ๆ และประสบความสำเร็จที่คุณต้องการได้

เหมือนกับที่ Earl Nightingale เคยพูดไว้ว่า “การสำเร็จไม่ใช่การทำงานบนจุดหมายปลายทาง แต่เป็นการสนุกกับความเป็นผู้เรียนรู้ การอุทิศตน และการเดินทาง” (แหล่งอ้างอิง) ความสำเร็จไม่ได้หมายถึงการได้รับผลตอบแทน แต่มีความหมายที่เหมือนการเดินทางเพื่อประสบความสำเร็จของตนเอง ความสำเร็จเป็นผลลัพธ์จากการมีเป้าหมายที่ชัดเจน การกระทำและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การยืนหยัด การเรียนรู้จากผู้เรียนรู้และการทำงานอย่างหนัก ด้วยความคิดที่ถูกต้อง นิสัยที่เหมาะสมและการรักษาทัศนคติที่เป็นบวก คุณสามารถแสวงหาความสำเร็จได้ในทุกด้านของชีวิตของคุณ

อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเป็นเหมือนผู้อื่น แต่คุณต้องมีวิธีการในการประสบความสำเร็จที่เหมาะสมสำหรับตัวคุณเอง ไม่มีวิธีที่เหมือนกันสำหรับทุกคน คุณต้องค้นหาวิธีการและทักษะที่เหมาะสมสำหรับตัวคุณเองเพื่อสร้างความสำเร็จในชีวิตของคุณ

ในสุดท้าย ความสำเร็จเป็นเรื่องที่มีค่าอย่างยิ่ง ซึ่งมีผลต่อชีวิตของเราและผู้อื่น จากการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้ทักษะในชีวิตประจำวันของเรา เราสามารถแบ่งปันความสำเร็จและช่วยเหลือผู้อื่นในการประสบความสำเร็จของตนเองเช่นกัน และทำให้โลกเป็นสถานที่ที่ดียิ่งขึ้น

โดยรวมเพราะฉะนั้น ความสำเร็จเป็นสิ่งที่เราควรจะมีความสำคัญและมองเห็นถึงค่าของมัน ทุกคนมีโอกาสในการประสบความสำเร็จในชีวิตของตนเอง และหากเราทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นนิสัยการกระทำของเรา จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จและประสบความสุขในชีวิตของเราอย่างมาก

ในส่วนของการเริ่มต้นในการประสบความสำเร็จ คุณสามารถเริ่มต้นด้วยการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน และเริ่มทำงานที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้สิ่งใหม่ การฝึกฝนทักษะหรือการทำงานในโครงการที่มีความสำคัญสำหรับคุณ และตลอดเวลาต้องทำงานอย่างหนักและอย่างมุ่งมั่นเพื่อเติบโตและพัฒนาตนเอง

ดังนั้น ความสำเร็จมีความหมายและค่ามากมายในชีวิตของเรา โดยการกำหนดเป้าหมายของเรา ทำงานอย่างหนักและอย่างมุ่งมั่น ประยุกต์ใช้ทักษะของเราในชีวิตประจำวัน และคงไว้ซึ่งความซื่อสัตย์ ทุกคนสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตของตนเองได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่มีพรสวรรค์หรือโชคอย่างที่ Earl Nightingale กล่าวไว้ว่า “มีเพียงเจ้าของตนเองเท่านั้นที่จะประสบความสำเร็จ แต่ผู้ประสบความสำเร็จเท่านั้นที่ยินยอมรับความจริงนี้” (แหล่งอ้างอิง) นั่นหมายความว่า คุณต้องรับผิดชอบต่อความสำเร็จของตนเอง และเข้าใจว่าความสำเร็จเป็นผลมาจากความพยายามต่อเนื่องๆ โดยไม่มีการหยุดยั้ง และต้องยอมรับผลลัพธ์ของการพยายามของตนเองโดยไม่ต้องยกโทษใครเมื่อเกิดความล้มเหลว

นอกจากนี้ คุณยังควรจะมีความหมั่นหวัง ความเป็นก้าวหน้า และความทะเยอทะยาน เพื่อให้คุณประสบความสำเร็จในที่สุด โดยเมื่อคุณสามารถรับผิดชอบต่อความสำเร็จของตนเองและใช้ประโยชน์จากทุกๆ อุปสรรคในชีวิตของคุณ เมื่อคุณมีความจงรักภักดีและอาจเรียนรู้จากผู้ประสบความสำเร็จ คุณจะสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างไม่รู้จบในชีวิตของคุณ

ในสรุป ความสำเร็จเป็นการเดินทางที่ต้องใช้ความพยายาม ความอุทิศตน และความเป็นผู้เรียนรู้และการเติบโตได้ตลอดเวลา โดยการกำหนดเป้าหมายของคุณ ดำเนินการ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง คงทน ร่วมกับบุคคลที่มีความเชื่อมั่นและบอกให้คุณไป ทำงานหนัก ตั้งความสนใจ ฝึกความเสียสละ บริหารจัดการตนเอง รักษาทัศนคติที่เป็นบวก และคงไว้ซึ่งภูมิใจ ยังต้องมีความหมั่นหวัง ความเป็นก้าวหน้า และความทะเยอทะยาน เพื่อให้คุณประสบความสำเร็จในที่สุด ด้วยนโยบายในการมอบบริการที่เหมาะสม คุณสามารถเอาชนะอุปสรรคใด ๆ และประสบความสำเร็จที่คุณต้องการได้

เหมือนกับที่ Earl Nightingale เคยพูดไว้ว่า “การสำเร็จไม่ใช่การทำงานบนจุดหมายปลายทาง แต่เป็นการสนุกกับความเป็นผู้เรียนรู้ การอุทิศตน และการเดินทาง” (แหล่งอ้างอิง) ความสำเร็จไม่ได้หมายถึงการได้รับผลตอบแทน แต่มีความหมายที่เหมือนการเดินทางเพื่อประสบความสำเร็จของตนเอง ความสำเร็จเป็นผลลัพธ์จากการมีเป้าหมายที่ชัดเจน การกระทำและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การยืนหยัด การเรียนรู้จากผู้เรียนรู้และการทำงานอย่างหนัก ด้วยความคิดที่ถูกต้อง นิสัยที่เหมาะสมและการรักษาทัศนคติที่เป็นบึก คุณสามารถแสวงหาความสำเร็จได้ในทุกด้านของชีวิตของคุณ

อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเป็นเหมือนผู้อื่น แต่คุณต้องมีวิธีการในการประสบความสำเร็จที่เหมาะสมสำหรับตัวคุณเอง ไม่มีวิธีที่เหมือนกันสำหรับทุกคน คุณต้องค้นหาวิธีการและทักษะที่เหมาะสมสำหรับตัวคุณเองเพื่อสร้างความสำเร็จในชีวิตของคุณ

ในสุดท้าย ความสำเร็จเป็นเรื่องที่มีค่าอย่างยิ่ง ซึ่งมีผลต่อชีวิตของเราและผู้อื่น จากการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้ทักษะในชีวิตประจำวันของเรา เราสามารถแบ่งปันความสำเร็จและช่วยเหลือผู้อื่นในการประสบความสำเร็จของตนเองเช่นกัน และทำให้โลกเป็นสถานที่ที่ดียิ่งขึ้นโดยรวม

เพราะฉะนั้น ความสำเร็จเป็นสิ่งที่เราควรจะมีความสำคัญและมองเห็นถึงค่าของมัน ทุกคนมีโอกาสในการประสบความสำเร็จในชีวิตของตนเอง และหากเราทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นนิสัยการกระทำของเรา จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จและประสบความสุขในชีวิตของเราอย่างมาก

บทความที่เกี่ยวข้อง
เสวนด์ เนลสัน
เสวนด์ เนลสัน
Writer, online entrepreneur, university lecturer. Guest contributor at www.tumdaina.com

Related Posts

Comments

อ่านจบแล้ว เป็น อย่างไร บ้าง ขอความคิดเห็นหน่อยจ้า

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่


Stay Connected

5,624แฟนคลับชอบ
6,783ผู้ติดตามติดตาม

Recent Stories