การ ฝึกสติ เพื่อปัญญาสมัยใหม่: เรียนรู้จากการสอนของ เล่าจื๊อ เรื่องการเปลี่ยนแปลงและความทนทาน

Laozi เป็นนักปรัชญาจีนและผู้ก่อตั้งของศาสนา Taoism ที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 4 ก่อนคริสตศตวรรษ หนังสือที่เป็นหลักในการสอน Taoism คือ Tao Te Ching ซึ่งประกอบด้วยบทกวีที่เต็มไปด้วยคำแนะนำในการ ฝึกสติ เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างดี หลักการใน Taoism เน้นความสำคัญของการดำเนินชีวิตอย่างสอดคล้องกับธรรมชาติและการค้นหาความสมดุลในทุกด้านของชีวิต

Tao Te Ching เป็นหนังสือพื้นฐานในศาสนาและปรัชญาจีน มีผลต่อหลายศาสนาและปรัชญา ไม่ว่าจะเป็น Confucianism, Buddhism และแม้แต่ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่ การสอนเกี่ยวกับธรรมชาติของจักรวาลและวิธีการดำเนินชีวิตตามกฎเกณฑ์มีความสำคัญตลอดเวลา

การสอนใน Tao Te Ching นั้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและความอดทนเป็นสิ่งที่มีค่ามากในโลกปัจจุบัน เมื่อเราต้องเผชิญกับความท้าทายและอุปสรรคทั้งในการใช้ชีวิตส่วนตัวและการใช้ชีวิตในการทำงาาน การสอนนี้ส่งเสริมให้เรายอมรับการเปลี่ยนแปลงและหาความสมดุลในช่วงวุ่นวายของชีวิต การสอนใน Tao Te Ching สอนเราว่าการยอมรับและการปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาจะทำให้เราอยู่รอดได้ในโลกใบนี้

ลาอัจีขี่ม้า
ลาอัจีขี่ม้า

∗∗∗∗∗♥♥♥♥ 1 ♥♥♥♥∗∗∗∗∗∗

“ชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติและอาจจะเกิดขึ้นโดยที่เราอาจไม่ต้องการ อย่าต่อต้านมันเพราะจะทำให้เกิดความเจ็บปวด ปล่อยให้ความเป็นจริงเป็นจริง ให้สิ่งต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าได้อย่างเป็นธรรมชาติ” (Tao Te Ching, บทที่ 74)

คำพูดนี้เตือนเราว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนประกอบที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ และเราควรพยายามยอมรับมันแทนที่จะต่อต้าน ในการเปลี่ยนแปลงจนนำไปอาจต้องมีการปรับตัว, นี่อาจหมายถึงการยอมรับว่าถึงการสิ้นสุดของความสัมพันธ์หรือต้องเปลี่ยนแปลงเรื่องงาน, หรือการปรับตัวกับสถานการณ์การใช้ชีวิตใหม่หรือเงื่อนไขของสุขภาพที่ต้องรับรู้และต้องปรับตัวอย่างเข้าใจ

∗∗∗∗∗♥♥♥♥ 2 ♥♥♥♥∗∗∗∗∗∗

“เมื่อผู้นำที่ดีที่สุดทำงานของตนเสร็จสิ้น, คนเป็นไปว่า ‘เราทำได้เอง'” (Tao Te Ching, บทที่ 17)

คำพูดนี้เน้นความสำคัญของความอดทนและการปรับตัวในผู้นำหรือพี่ที่ต้องอยู่กับความรับผิดชอบ – ผู้ที่สามารถช่วยผู้อื่นให้บรรลุเป้าหมายโดยไม่รับเครดิตสำหรับความสำเร็จของพวกเขา ในสถานการณ์ที่ทำงานหรือทีม, ผู้นำที่แข็งแกร่งอาจช่วยเพื่อนร่วมงานให้มีความรับผิดชอบกับโครงการและเติบโตในบทบาทของพวกเขา

∗∗∗∗∗♥♥♥♥ 3 ♥♥♥♥∗∗∗∗∗∗

“ธรรมชาติไม่เร่งรีบแต่ทุกสิ่งก็ถูกดำเนินไป” (Tao Te Ching, บทที่ 37)

คำพูดนี้เชิญโน้มน้าวให้เราฝึกความอดทนและไว้วางใจในจักรวาลธรรมชาติ ไม่ว่าเราจะพยายามทำตามเป้าหมายส่วนตัวหรือจะผ่านประสบการณ์ที่ยากลำบาก, เราสามารถใช้ความอดทนเพื่อทำตัวเพื่อให้มุ่งเน้นในปัจจุบันและเชื่อมั่นว่าความคืบหน้าจะมาถึงได้เมื่อถึงในเวลาของมัน

∗∗∗∗∗♥♥♥♥ 4 ♥♥♥♥∗∗∗∗∗∗

“ผู้ฉลาดทำการปรับตัวตามสถานการณ์, เหมือนน้ำที่ปรับรูปร่างตามพาชนะ” (Tao Te Ching, บทที่ 8)

คำพูดนี้ต้องการให้เราเกิดความยืดหยุ่นและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง, เหมือนน้ำที่สามารถเปลี่ยนรูปร่างให้เข้ากับภาชนะใดๆ ก็ได้ ไม่ว่าเราจะเผชิญกับโอกาสใหม่หรืออุปสรรคที่ไม่คาดฝัน, เราสามารถใช้ความอดทนของเราเพื่อปรับแผนของเราและหาทางไปข้างหน้าได้

∗∗∗∗∗♥♥♥♥ 5 ♥♥♥♥∗∗∗∗∗∗

“การเดินทางหลายพันไมล์เริ่มต้นด้วยการเดินไปขั้นตอนแรก” (Tao Te Ching, บทที่ 64)

คำพูดนี้เตือนเราว่างานที่ยากหรือซับซ้อนที่สุดก็สามารถปฏิบัติได้หนึ่งขั้นตอนที่เล็กเล็กน้อยในครั้งเดียว เช่นการแบ่งงานใหญ่เป็นงานย่อยๆ หรือการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ด้วยแนวคิดขั้นตอนเล็กๆ ของความคืบหน้าเป็นเรื่องสำคัญ

∗∗∗∗∗♥♥♥♥ 6 ♥♥♥♥∗∗∗∗∗∗

“เมื่อเราปล่อยมือจากสิ่งที่เราเป็น เรากลายเป็นสิ่งที่เราจะเป็น” (Tao Te Ching, บทที่ 44)

คำพูดนี้แนะเราให้ปล่อยสิ่งที่ผูกขัดตัวตนเราและเป็นตัวกำหนดทางในชีวิต เพื่อให้เราก้าวไปสู่สิ่งที่เราอาจจะไม่เคยคิดถึง ในการปฏิบัติ, นี่อาจหมายถึงการปล่อยพลังงานความเชื่อและจำเป็นหรือคาดหวังในตัวเราเอง, หรือยอมรับประสบการณ์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงตัวตนของเรา

∗∗∗∗∗♥♥♥♥ 7 ♥♥♥♥∗∗∗∗∗∗

“ตอบสนองอย่างมีสติต่อการปฏิบัติอย่างไม่มีสติ” (Tao Te Ching, บทที่ 41)

คำพูดนี้แนะแนวทางให้เราฝึกความอดทนต่อการปรับตัวเมื่อเผชิญกับการดูถูกหรือไม่ยุติธรรม แทนที่จะตอบโต้โดยฉับพลันหรือรู้สึกของเข้าเกินกว่าความจริง, เราสามารถใช้ปัญญาภายในของเราเพื่อตอบสนองอย่างมีเหตุผลและเป็นเจ้าของตัวเราเอง

∗∗∗∗∗♥♥♥♥ 8 ♥♥♥♥∗∗∗∗∗∗

“ในโลกไม่มีสิ่งใดอ่อนแอและเบาบางเหมือนน้ำ แต่เมื่อต้องเผชิญกับสิ่งที่แข็งแกร่งและแข็งแกร่ง ไม่มีสิ่งใดสามารถเทียบเท่ามันได้” (Tao Te Ching, บทที่ 78)

คำพูดนี้เน้นความแขนกร่งของน้ำและความอดทนของมนุษย์ในการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ยากลำบาก แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงจะเป็นสิ่งที่ยากลำบาก, แต่เราสามารถใช้ความแข็งแกร่งของเราในการต่อสู้และต่อต้านสถานการณ์เหล่านั้น

∗∗∗∗∗♥♥♥♥ 9 ♥♥♥♥∗∗∗∗∗∗

“คนที่ดีไม่ทำให้ผู้อื่นเป็นทาส ผู้นำที่ดีไม่ทำให้ผู้อื่นมีเอกฉันท์ ผู้ที่ยอมรับธรรมชาติเหมือนเป็นตนเองไม่เคยพลาดไปในการเปลี่ยนแปลง” (Tao Te Ching, บทที่ 39)

คำพูดนี้เน้นความเท่าเทียมของมนุษย์และความสำคัญของการยอมรับการเปลี่ยนแปลง ในการปฏิบัติ, นี่อาจหมายถึงการให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการแบ่งปันอำนาจ, การปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ, และการเข้าใจว่าเราไม่เคยเป็นคนเดิมตลอดเวลา

∗∗∗∗∗♥♥♥♥ 10 ♥♥♥♥∗∗∗∗∗∗

“การเริ่มต้นใหม่ในชีวิตมักจะเป็นการสิ้นสุดที่เจ็บปวด แต่การสิ้นสุดที่เจ็บปวดก็เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่สดใส ลองมองไปที่ต้นไม้ที่แตกใบอ่อนเมื่อฤดูใบไม้ผลิ เมื่อใบเก่าต้องร่วงออกมาก่อน จะเห็นว่านั่นเป็นขั้นตอนที่เจ็บปวดแต่ก็เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการเติบโตของต้นไม้” (Tao Te Ching, บทที่ 14)

คำพูดนี้เน้นถึงความสำคัญของการยอมรับการเปลี่ยนแปลงและการอดทนในการเผชิญกับสิ่งที่ยากลำบาก การตัดสินใจที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงอาจจะทำให้เราต้องทำลายสิ่งที่เรารักหรือสิ่งที่คุ้นเคย, แต่เราสามารถเห็นว่าการทำเช่นนี้อาจจะเป็นขั้นตอนสำคัญในการเติบโตและเรียนรู้ในชีวิตของเรา และอาจช่วยให้เราพบว่ามีโอกาสใหม่ๆ และความสำเร็จในอนาคตที่ดีกว่าอยู่ข้างหน้า

ลาอัจี: การสอนเรื่องการเปลี่ยนแปลงและความอดทนและฝึกสติ

การสอนของ Laozi มีความสำคัญเท่าเดิมกับในอดีตหลายศตวรรษ ในโลกที่การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติ คำพูดของเขาเสนอแนวทางสำหรับผู้ที่ต้องการมีชีวิตที่สอดคล้องกับจักรวาล ผ่านการเน้นความสำคัญของความอดทนและการปรับตัว เขาสอนให้เราเห็นว่า แม้เผชิญกับอุปสรรคเราก็ยังมีพลังในการพัฒนาและหาความสมดุล

10 คำพูดของ Laozi นำเสนอแผนที่ช่วยในการนำทางผ่านความท้าทายในชีวิตอย่างมีศิลปะและปัญญา ตั้งแต่การมีความสำคัญของการใช้ชีวิตในปัจจุบัน ไปจนถึงความสำคัญของการปล่อยวางอดีต ทุกคำพูดให้เราได้เรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับการไหลของจักรวาล

เมื่อเรายอมรับการสอนของ Laozi เราจะเปิดโอกาสใหม่ๆ สำหรับการเติบโตและการพัฒนาของเรา เราจะเรียนรู้ที่จะหาพลังในช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงและสร้างความอดทนเมื่อเผชิญกับอุปสรรค เราจะรู้เข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่องที่ต้องกลัว แต่เป็นโอกาสสำหรับการเติบโต

โดยจิตวิญญาณของ Laozi เราจะรับรู้พลังของการเปลี่ยนแปลงและความสำคัญของชีวิต

บทความที่เกี่ยวข้อง
เสวนด์ เนลสัน
เสวนด์ เนลสัน
Writer, online entrepreneur, university lecturer. Guest contributor at www.tumdaina.com

Related Posts

Comments

อ่านจบแล้ว เป็น อย่างไร บ้าง ขอความคิดเห็นหน่อยจ้า

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่


Stay Connected

5,624แฟนคลับชอบ
6,783ผู้ติดตามติดตาม

Recent Stories