เปลี่ยนวิธีคิด ชีวิต เปลี่ยน

เปลี่ยนวิธีคิด เพื่อให้ชีวิต เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ความเครียด ที่สร้างความทุกข์ ที่เกิดขึ้นมาจากตัวเรา หรือเกิดจากการกระทำ ของคนอื่น ที่ได้ส่งผล มาถึงตัวเราเอง โดยบางครั้งเราเอง ก็ไม่รู้ตัวเองเลยด้วยซ้ำ ว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่อยู่ รายล้อมรอบตัวเรา มันมีอิทธิพลอย่างไร กับชีวิตของเราบ้าง

เราควรต้องจัดการ อย่างไร การบริหารจัดการ กับความคิด ติดตามเฝ้าระวังความรู้สึก ของเราให้ทัน จะช่วยทำให้เกิดกระบวนการ ในการจัดการกับอารมณ์ ที่จะเป็นช่องว่าง ในการนำพาซึ่งปัญหา ที่จะเข้ามาบั่นทอน และดึงดูดพลังงานที่เป็นบวกออกไป จากชีวิตของเรา

3 สิ่งสำคัญพื้นฐานที่ควรต้องเปลี่ยน

ต้องให้ความสำคัญกับคำพูดของตนเอง

คำพูดเปรียบเสมือนอาวุธ เป็นได้ทั้งอาวุธ ที่มีไว้เพื่อสามารถ ใช้เพื่อป้องกัน หรือใช้ เพื่อการทำลายล้าง ดังนั้นในทุกๆครั้ง ในการใช้คำพูด จึงสมควรที่จะต้องคิด ให้หนักแน่น และคำนึงถึงผล ที่จะตามมาจากคำพูด ของตนเอง เพราะถ้ามันหลุด ออกจากปาก ของเราไปแล้ว โดยที่ไม่คิด บ่อยครั้งที่มันเกิน ที่จะแก้ไข

คำพูดโดยที่ไม่คิด หรือออกมาจากอารมณ์ บางช่วงบางตอน มันสามารถสร้างตราบาป ให้กับคนที่ได้ยินได้เสมอ โดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัว และมันยังคงส่งผลต่อมา จนเป็นปม ให้กับชีวิตของคนหลายๆคน ได้อย่างไม่น่าให้อภัย ดังนั้นจงให้ความสำคัญ กับคำพูดของตัวเองทุกครั้ง เพื่อตัวคุณเอง และคนอื่นๆรอบข้าง

เปลี่ยนวิธีคิด ในการใช้คำพูด เพื่อดึงดูด และสร้างพลังงานดีๆ ที่เป็นด้านบวกให้กับชีวิต ของเราเอง ให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น ไปกับสภาพจิตใจ ที่เป็นพลังงานที่ดีๆ ให้นำพาตัวเอง ไปอยู่ในสิ่งแวดล้อม และบรรยากาศที่มี แต่เรื่องราวส่งเสริมทั้งตัวเอง และคนที่อยู่รอบข้าง

ชีวิตของคุณจะดีขึ้น หรือจะเลวร้ายลง คำพูดที่แสดงออกมา จากตัวคุณเอง ย่อมส่งผล และสามารถแสดงออกมา ให้เห็นได้ว่า คุณต้องการที่จะใช้และอยู่ กับช่วงเวลาในชีวิตของคุณ ที่มีอยู่นั้นอย่างไร

เปลี่ยนวิธีคิด

จะสุขหรือจะทุกข์ คำพูดที่กลั่นกลอง ออกมาจากตัวคุณ จะเป็นตัวนำทางและเปิดประตู ให้คุณได้พบเจอ

อนาคตของคุณ จะเลือกเดินไปในทางใด ประตูบานไหน ที่คุณจะเลือกเปิด พื้นฐานหลัก ที่คุณต้องจำให้ขึ้นใจ และความสำคัญเสมอนั่นคือ คำพูดและความคิด ที่คุณเลือก ที่จะสื่อสารกับตัวเอง นั่นเอง

ต้องอย่าเก็บและนำทุกๆอย่าง ทุกๆเรื่อง ทุกๆคำพูด มาใส่ใจ

สิ่งต่างรอบตัว ในแต่ละวัน เกิดขึ้นมากมาย มีผู้คนมากมาย อยู่รายล้อมรอบตัวเรา ภาพและเรื่องราว ของการใช้ชีวิต แม้กระทั่งความรู้สึก ที่มีต่อเรื่องราวต่างๆ ที่ผ่านมาในชีวิต ของคนๆนั้น ล้วนแตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นคนที่เรารู้จัก และคุ้นเคยเป็นอย่างดี หรือแม้กระทั่ง คนที่แค่ผ่านมา แค่ชั่วครั้งชั่วคราว

มันเป็นเรื่องธรรมดา ที่ไม่มีใครที่จะเข้าใจ เรื่องราวของเรา ได้ดีเท่ากับตัวของเราเอง และตัวของเราเอง ก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจ ในเรื่องราวของคนอื่นได้ว่า ผู้คนเหล่านั้น ทำไมถึงได้ตัดสินใจ หรือเลือกที่จะใช้ชีวิตในแบบนั้น ได้ดีเท่ากับตัวของคนเราเหล่านั้น

เพราะเหตุและผล หรือองค์ประกอบ ที่คนเหล่านั้นมี และเป็นตัวกำหนดขอบเขต และทำให้ผลสรุป ของการตัดสินใจ หรือเลือกดำเนินชีวิต ได้แสดงออกมา และเป็นไปในรูปแบบ ที่เราได้เห็น มันไม่เหมือนกัน

เปลี่ยนวิธีคิด 1

จำไว้ว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวของเราเลย

ความขัดข้องใจ หรือรำคาญใจ ที่เกิดขึ้นจากการเห็น หรือได้ยินได้รับรู้ ในเรื่องราวของคนอื่น แล้วตัวเรา นำมาใส่ใจนั่งคิดคำนวน ถึงเหตุและผล พยายามมองหา เพื่อให้ได้มาซึ่ง ความถูกต้อง หรือทิศทางที่ควรจะเป็น จนปล่อยให้อารมณ์ และความรู้สึก ถึงปัญหาต่างๆ ที่มันเป็นของคนอื่น เข้ามาบั่นทอนพลังงาน ที่มีอยู่ในตัวเราให้วุ่นวาย

เปลี่ยนวิธีคิดให้ได้ว่า เรานั้นจะเป็นผู้รับฟังที่ดี เราจะไม่นำคลื่นอารมณ์ และปัญหาต่างๆเหล่านั้น เข้ามาในห้วงอารมณ์ และความรู้สึกของเรา โดยเด็ดขาด เราจะไม่นำมาเปรียบเทียบ หรือนำมาเป็นปัญหาของตัวเอง เพราะโดยเนื้อแท้แล้วมันไม่ใช่ ต้องแยกแยะ และสร้างกรอบป้องกันตัวเอง ให้หนักแน่นและ เข็มแข็งเพื่อตัวเราเอง

ต้องอย่าคิดไปเอง หยุดมโนและอยู่กับความเป็นจริง

ปัญหาและความทุกข์ ในชีวิตของคุณ ความคิดและการจินตนาการ มีส่วนที่ส่งผลกระทบได้เป็นอย่างมาก ถ้าคุณเลือกคิดดี และมีประโยชน์ย่อมถือว่า เป็นพลังงานที่ดี หรือพลังงาน ในด้านบวก ย่อมเป็นเครื่องมือที่สำคัญ และมีคุณภาพ ที่จะเป็นตัวนำพาเรื่องราวดีๆ และคนดีๆ เข้ามาในชีวิตของคุณเองได้เสมอ

แต่ถ้าคุณ เลือกที่จะคิด และสร้างจินตนาการ ให้กับชีวิตด้วยพลังงาน ในด้านลบแล้วนั้น มันก็เป็นเหมือนตัวคุณ ได้สร้างอาวุธ และเครื่องมือ เพื่อเอาไว้ทิ่มแทง ตัวของคุณเอง ให้เจ็บปวด อยู่กับความคิดของตัวเอง ที่มโนและสร้างมันขึ้นมา เพื่อหาบทสรุป ตัดต่อเรื่องราวที่พบเจอ ในชีวิตของตัวเอง

เปลี่ยนวิธีคิด 3

หยุดคิดไปเอง ไม่คิดแทนคนอื่นเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์

หยุดมโน หยุดจินตนาการเรื่องราว หยุดความคิด ที่มักจะคิดแทนคนอื่นเสมอว่า เค้าเหล่านั้นมีความคิด มีความต้องการเป็นอย่างไร ให้เปิดตาและเปิดใจให้กว้าง แล้วมองให้เห็นถึงสถานการณ์ ของความเป็นจริง ที่อยู่ตรงหน้าว่า จริงๆแล้วมันเป็นเช่นไร

ซึ่งบางครั้ง เวลาก็จะเป็นตัวช่วย ให้คุณได้พบคำตอบได้เอง ไม่ต้องรีบร้อน หรือด่วนสรุป มีหลายๆคนที่ ทำลายอารมณ์ของตัวเอง ทำลายบรรยากาศ ของคนอื่นๆ ที่อยู่รอบข้างด้วยความคิด และการจินตนาการว่ามันอาจจะเป็นอย่างนั้น มันอาจจะเป็นอย่างนี่ ทั้งๆที่ตามความเป็นจริงแล้ว มันไม่ได้มีอะไรเลย ที่จะทำให้เรื่องราวต่างๆ มันดูแย่หรือเลวร้ายลงอย่างที่มันควรจะเป็น

บทส่งท้าย

เมื่อใดก็ตามที่คุณรู้สึกว่า ทำไมชีวิตของคุณ ถึงได้มีแต่ความวุ่นวาย ไม่จบไม่สิ้น ให้คุณลองกลับมานั่งคิด ทบทวน และถามตัวคุณเองดูว่า มันมีเรื่องที่เกี่ยวข้องจริงๆ ที่คุณจะต้องปรับเปลี่ยนแก้ไข หรือให้ความสนใจ ที่เป็นปัญหาของคุณจริงๆนั้นกี่เปอร์เซนต์

เมื่อคุณได้คำตอบแล้ว คุณจะเข้าใจบทความข้างต้นได้ เป็นอย่างดีว่า ตัวคุณนั้นตลอดระยะเวลา ที่คุณใช้ชีวิตจนถึงปัจจุบัน คุณได้เสียเวลา ไปกับเรื่องที่ ไม่สมควรมากมายเพียงใด ปรับเปลี่ยนวิธีในการใช้ความคิดเสียใหม่ เพื่อทำให้เวลาที่คุณมีเหลืออยู่นั้น ได้ใช้มันเพื่อตัวคุณเองได้อย่างคุ้มค่าจริงๆเสียที

บทความที่เกี่ยวข้อง
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
Chantana.C
Chantana.Chttp://tumdaina.com
Life is about balance. And in this life we need to keep changing and growing to be in balance.

Related Posts

Comments

อ่านจบแล้ว เป็น อย่างไร บ้าง ขอความคิดเห็นหน่อยจ้า

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่


Stay Connected

5,624แฟนคลับชอบ
6,783ผู้ติดตามติดตาม

Recent Stories