เคารพ และการให้เกียรติ สำคัญต่อการอยู่ร่วมกันในสังคม

ทุกคนเคยสังเกตุมั้ยคะ คนเราเริ่มมีความเห็นแก่ตัว และให้ค่าของตัวเอง สูงส่งกว่าคนอื่น เห็นได้ในหลายๆคน เลือกที่จะแสดงออกมาให้เห็นว่า ตัวเองนั้นยิ่งใหญ่ และสำคัญมาก ซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิด แต่มันไม่สมควรที่ คิดว่าตัวเองสำคัญ และไปลดค่าความสำคัญ ของคนอื่นๆ และแสดงออกซึ่งพฤติกรรม ในการ เคารพ และการให้เกียรติ คนอื่นนั้นน้อยลง หรือแทบจะไม่มีเลย

ตามสุภาษิตไทยที่ว่า สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล หมายถึง การแสดงออก ในเรื่องของคำพูด และการแสดงออกโดยกิริยาท่าทาง ทั้งสองอย่างนี้ มีผลกระทบต่อสังคม ที่จะทำให้คิดต่อไปถึง สภาพครอบครัว พ่อแม่ พี่น้อง การอบรมเลี้ยงดู พื้นฐานสังคมในครอบครัว มีความเป็นอยู่กันแบบใด

พฤติกรรมแสดงออก ที่ไม่ เคารพ และไม่ให้เกียรติ ผู้อื่นที่ไม่ควรกระทำ

เคารพ และการให้เกียรติ 1

การใช้น้ำเสียงที่ห้วนและกระชาก ไม่มีใครชอบจริงๆนะ มันเป็นการแสดงออก ในการใช้นำเสียง ที่ไม่น่าฟังอย่างมาก คนที่ชอบใช้นำเสียงแบบนี้ กับคนอื่นโดยเฉพาะ เวลาไปใช้บริการ จากสถานบริการต่างๆ และใช้น้ำเสียงเหมือนตัวเองนั้น ยิ่งใหญ่และสำคัญมาก

คนแบบนี้ อาจจะสามารถมองออกได้ว่า ในชีวิตที่เป็นอยู่ ในปัจจุบัน น่าจะถูกคนรอบข้าง ใช้น้ำเสียงแบบนี้ และตนเองนั้นไม่ชอบเอาเสียเลย จึงหาทางระบายออก กับคนอื่น เมื่อมีโอกาส

การแสดงออกทางสายตา สายตาเปรียบเสมือน หน้าต่างของหัวใจ และหน้าต่าง ของความคิด สายตาไม่เคย โกหก และแสดงออก ทางมารยาท และความรู้สึกได้อย่างมาก เมื่อคุณต้องการที่จะสื่อสาร หรือต้องการ ที่จะขอความช่วยเหลือ จากคนอื่น การใช้สายตา เพื่อแสดงออกถึง การถูกกล่าวถึง หรือมีตัวตน อยู่ในสถานการณ์นั้นๆด้วย ถือว่าเป็นมารยาท ทางสังคมที่ควร จะต้องรู้และปฏิบัติ

ห้ามเด็ดขาด โดยเฉพาะเมื่อคุณอยู่ในกลุ่ม เพื่อที่กำลังร่วมและพูดคุยกัน แต่คุณเลือกที่จะมอง และคุยกับคนๆหนึ่งเท่านั้น ทั้งๆที่ในกลุ่มต่างก็ มีคนอื่นนั้นอยู่ร่วมด้วย คนอื่นที่อยู่ในกลุ่มนั้น จะรู้สึกได้ทันทีว่า คุณนั้นไม่เห็น เค้าเหล่านั้นอยู่ในสายตา หรือไม่ให้เกียรติ พวกเค้าเลย

พฤติกรรม การแสดงออกซึ่งการ เคารพ และการให้เกียรติ ต่อผู้อื่น ที่ควรกระทำ

เคารพ และการให้เกียรติ 2

รักษามารยาททางสังคม เมื่อทุกคนรู้จัก การใช้มารยาท ที่ถูกต้อง ในการอยู่ร่วมกัน ในสังคม ย่อมจะเป็นเรื่องที่ดี ที่จะทำให้ การอยู่ร่วมกันนั้น เป็นไปอย่างมีคุณภาพ และมีความสงบสุข และไม่สร้างปัญหา หรือความลำบากใจ ให้กับคนอื่นๆที่ใช้สถานที่ และอยู่ร่วมกันในสังคม อย่างเช่น

  • รักษาความสะอาด ต่อสถานที่ หลังจากที่ตนเอง ได้เสร็จธุระแล้ว โดยไม่ทิ้งขยะ หรือ สิ่งของที่ตัวเอง ไม่ใช้แล้ว ไว้บนโต๊ะ เก็บและนำไปทิ้งในจุดที่ต้องทิ้ง โดยไม่ปล่อยให้เป็นภาระของคนอื่น
  •  รักษาเวลา บางสถานที่พื้นที่สาธารณะ บางจุด จำกัดเวลาในการใช้บริการ ดังนั้นทุกคนจำเป็น จะต้องให้ความสำคัญ เพื่อไม่ทำให้คนอื่น ต้องได้รับกับผลกระทบ
  • รักษา และปฏิบัติตามกฏระเบียบ เรื่องนี้สำคัญ เพราะเป็นวิธีการ ที่ทำให้คนหมูมาก เมื่อต้องมาใช้ พื้นที่สาธารณะร่วมกัน ได้ปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้ได้รับบริการกัน อย่างทั่วถึง(ในกรณีที่คนมารวมตัวกันมากๆ)
  • ระวังเรื่องการใช้เสียง พลังงานของเสียง ไม่ว่าจะดังออกมาจาก การพูดคุย หรือจากอุปกรณ์สื่อสาร หรืออุปกรณ์ที่มีไว้เพื่อความบันเทิง เมื่อคุณไม่ได้อยู่คนเดียว เสียงถือว่า สร้างการรบกวนต่อผู้อื่น ได้อย่างร้ายกาจ อย่าพูดเสียงดังหรือเปิดอุปกรณ์ ที่ทำให้เสียงนั้น รบกวนต่อผู้อื่น

ความเท่าเทียม

ให้ความสำคัญกับทุกคนโดยเท่าเทียมกัน คนเราไม่ว่าจะยากดีมีจน ก็เป็นคนเหมือนกัน ไม่ดูถูกหรือก้าวล้ำต่อวิถีชีวิต ของคนอื่น ไม่วิพากวิจารณ์ หรือปฏิบัติต่อคนอื่น ในทางที่ไม่เห็นคุณค่า หรือลดคุณค่าของคนอื่น จงระลึกอยู่เสมอว่า คนทุกคนนั้นย่อมมีคุณค่า ที่เป็นตัวของตัวเอง ไม่มีใครที่จะมาตัดสิน หรือกำหนดชีวิตของคนอื่นได้

เข้าใจและ เคารพ ในความคิดเห็นและการกระทำ ที่แตกต่าง ความแตกต่าง ไม่ใช่เรื่องแปลก หรือเรื่องที่จะเข้าใจได้ไม่ยาก เพียงแต่คุณต้องรู้จัก เปิดตาและเปิดใจ อย่าคิดหรือมองเห็น เพียงแต่ในมุมของตัวเอง แล้วนำไปตัดสินคนอื่น และนำมาเป็นมาตรฐานเบื้องต้น ว่าควรจะเป็นเช่นไร

ความแตกต่าง ก็คือสีสันในสังคม ที่สามารถทำให้สังคัม นั้นน่าอยู่ได้ ไม่มีใครเป็นเจ้าของ ไม่มีใครเหนือกว่าใคร หรือแม้กระทั่ง จะนำความแตกต่าง มาจำกัดสิทธิ หรือริดรอนต่อบทบาท ในการอยู่ร่วมกัน ในสังคม เราทุกคน ควรต้องเรียนรู้ จากความแตกต่างที่มี และนำมาปรับเปลี่ยน ให้อยู่ร่วมกัน ในสังคมต่อไปได้

รู้จักใช้คำพูด และสื่อสารอย่างระมัดระวัง ทุกวันนี้ปัญหาต่างๆ ที่ทวีความรุนแรง และทำให้บานปลาย ในหลายๆเหตุการณ์ คำพูด ถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ สถานการณ์ที่เกิดนั้น เป็นไปในทางที่ดีขึ้น หรือเลวร้ายลง กับคนอื่น ที่ได้ยิน หรือต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกัน

สิ่งที่สามารถช่วยได้ดีคือ การฝึกฝนการใช้คำพูด โดยผ่านกระบวนการ ของคำพูด ที่ต้องผ่านการกรั่นกรอง ทางความคิด ให้ดีเสียก่อน แล้วจึงตัดสินใจ ที่จะสื่อสารออกไป ย่อมเป็นทางออกที่ดี อย่างน้อยคำพูด ที่ออกไปจากปาก ของเราในแต่ละประโยค ก็จะไม่ไปทำร้าย หรือไปสร้างผลกระทบ หรือรบกวนคนอื่น

สติ

บทส่งท้าย

อย่ามองข้าม หรือไม่ให้ความสำคัญ ในการกระทำ และการแสดงออก ในพฤติกรรมของตัวเอง ที่มีต่อคนอื่น บางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กๆ หรืออาจจะไม่ใส่ใจ หรือเลือกที่จะเมินเฉย คุณอาจจะคิดว่า คุณคนเดียวไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสังคม หรือแก้ไขคนอื่นให้ดีขึ้นได้

ไม่เป็นไรค่ะ แต่คุณลองเริ่มคิด และเปลี่ยนแปลง ที่ตัวของคุณเองก่อน และทำให้เห็นเป็นตัวอย่าง อย่างน้อยคุณก็จะรู้สึกดีกับตัวคุณเอง ว่าคุณนั้นให้เกียรติ และเคารพตัวเอง ซึ่งคนอื่นที่อยู่รอบตัวคุณ ก็จะสัมผัสได้ถึง คุณนั้นเคารพและให้เกียรติพวกเค้าเหล่านั้นเช่นกัน

บทความที่เกี่ยวข้อง
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
Chantana.C
Chantana.Chttp://tumdaina.com
Life is about balance. And in this life we need to keep changing and growing to be in balance.

Related Posts

Comments

อ่านจบแล้ว เป็น อย่างไร บ้าง ขอความคิดเห็นหน่อยจ้า

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่


Stay Connected

5,624แฟนคลับชอบ
6,783ผู้ติดตามติดตาม

Recent Stories