พื้นที่ส่วนรวม เราทุกคนต้องช่วยกันดูแล

พื้นที่ส่วนรวม คืออะไร ตามความหมายของ พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน พื้นที่ แปลว่า อนาเขต เขต พื้นที่ ส่วนรวม แปลว่า การใช้ร่วมกัน ดังนั้นจึงทำให้ พื้นที่ส่วนรวมมีความหมายโดยจำกัดความได้ว่า  อนาเขตพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน

พื้นที่ส่วนรวมจะเป็นพื้นที่ ที่แต่ละคนสามารถที่จะเข้ามา ใช้บริการร่วมกันได้ มาพักผ่อน มาสังสรรค์ มาพบปะพูดคุยกัน มาทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เช่น การออกกำลังกาย อ่านหนังสือ ทานอาหาร เป็นต้น พื้นที่ส่วนรวมถือเป็นสถานที่ ที่เป็นของทุกคน ถือเป็นสถานที่ ที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วมกันรับผิดชอบ และร่วมกันดูแล

พื้นที่ส่วนรวม ที่ทุกคนต้องช่วยกันดูแล

ก่อนอื่น ทุกคนต้อง เข้าใจก่อนว่า พื้นที่ส่วนรวมนั้น เป็นของทุกคน ดังนั้น ไม่มีใครที่เป็นเจ้าของ หรือ มีสิทธิ์ ที่จะนำมาเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือจับจองได้ สิ่งก่อสร้าง หรือ สิ่งอำนวยความสะดวก ที่อยู่ในพื้นที่ส่วนรวม ที่ถูกจัดวางไว้ เพื่อให้ทุกคนได้ใช้  ทุกคนต้องช่วยกันดูแล ต้องรู้จักแบ่งปัน กับคนอื่นๆที่ ต่างก็มีสิทธิ์ที่จะใช้ ได้เช่นกัน

ทุกวันนี้ พื้นที่ส่วนรวมถูกละเลย ด้วยนิสัยไม่รับผิดชอบของผู้ใช้บางคน การเข้ามาใช้บริการ พื้นที่ส่วนรวมถูกใช้โดย ไม่เห็นคุณค่า ใช้กันตามอำเภอใจ ไม่ให้เกียรติสถานที่ รวมถึงไม่นึกถึงคนอื่น นึกถึงแต่ความสะดวก สบายของตัวเองเป็นหลัก ความเห็นแก่ตัว มีมากขึ้นในสังคม ไม่สนใจใคร คิดแต่ความต้องการของตัวเอง

ประเด็นสำคัญในเรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อส่วนรวม เริ่มน้อยลงเรื่อยๆ ถามหาเรื่องความร่วมมือ ความรับผิดชอบ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในสมัยนี้หายากมาก คนที่มีจิตสำนึก ถึงสังคมที่ต้องร่วมกัน รับผิดชอบก็ทำกันไป แต่คนที่ไม่สนใจ ก็ยังไม่คิดจะเปลี่ยนแปลง ซ้ำร้ายยังถือโอกาส เอาเปรียบต่อผู้ที่ ต้องการที่จะช่วยเหลือ ต่อสังคมอย่างจริงจัง

เมื่อเกิดความเสียหาย ซึ่งเป็นผลต่อเนื่อง จากพฤติกรรมของผู้เข้าใช้ เหตุการณ์ต่อมา คือถามหาคนรับผิดชอบ เนื่องจาก สิ่งที่เคยอำนวยความสะดวก เกิดปัญหา ไม่สะดวกอีกต่อไปแล้ว ไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป ต้องยอมรับว่า บางครั้งก็ได้รับการแก้ไขโดยด่วน หรืออาจจะใช้เวลาไม่นาน แต่บางครั้งก็ต้องใช้เวลา กว่าทุกอย่างจะเป็นเหมือนเดิม คนที่เดือดร้อนคือใคร ก็ไม่พ้นตัวเอง และยังทำให้คนอื่น ต้องได้รับผลจากการกระทำไปด้วย

สนามเด็กเล่น

ข้อคิดเห็นเล็กน้อยที่น่าจะช่วยแก้ไขปัญหา เรื่องการใช้พื้นที่ส่วนรวม

ถ้าผู้ใช้บางคน เปลี่ยนวิธีการคิด ให้มีความรับผิดชอบ ต่อสังคมเพิ่มขึ้น คิดถึงผล ที่จะตามมาจากการกระทำ บางอย่างที่อาจจะ ไม่ได้ส่งผลดี ต่อทรัพย์สินส่วนรวม ต่อสิ่งปลูกสร้าง ต่อสิ่งของอำนวยความสะดวก ที่ถูกจัดไว้ให้ ร่วมช่วยกันดูแล และใช้งานกันอย่างเห็นคุณค่า สิ่งต่างๆก็จะยังคง มีสภาพที่ดีและมีอายุการใช้งาน ที่ยาวนานต่อไปได้อีก

ให้ระลึกอยู่เสมอว่า ผลจากการกระทำ ที่ไม่มีความรับผิดชอบ สามารถสร้างความเสียหาย หรือ เป็นการสร้างภาระให้กับคนอื่น นั้นต้องรับผิดชอบ  ทั้งๆที่ บางครั้ง ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับปัญหาที่เกิด แต่ด้วยเหตุผลที่ว่า พื้นที่ส่วนรวมนั้นเป็นของทุกคน ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น ในพื้นที่ส่วนรวม ทุกคนจึงได้รับผลกระทบไปด้วย

การมีจิตสำนึกที่ดี คำนึงอยู่เสมอว่า อะไรที่ไม่ใช่ของตัวเอง และอะไรที่เป็นของส่วนรวม จำเป็นจะต้องให้ความสำคัญ การเข้ามาใช้บริการต้องมีระเบียบ ต้องปฎิบัติตามกฎ ในการเข้าใช้พื้นที่ส่วนรวม อย่างเคร่งครัด ความมีระเบียบ ในสังคมเป็นสิ่งจำเป็น ถ้าทุกคน เลือกที่ทำตามความต้องการ แต่ของตัวเอง สังคมจะอยู่ร่วมกัน ได้อย่างไร

ความเห็นแก่ตัว ทุกวันนี้มีมากขึ้น ในสังคม อยู่ร่วมกันแบบ ถ้อยทีถ้อยอาศัย เหมือนสมัยปู่ยาตายาย เริ่มมีให้เห็นน้อยลงทุกที การปลูกฝัง การอบรบสั่งสอน การให้ความรู้ ในเรื่อง การปรับตัว ในการอยู่ร่วมกันในสังคม เป็นสิ่งที่จำเป็นในปัจจุบัน

สังคมต้องการความเปลี่ยนแปลงเพื่อการอยู่ร่วมกัน

การอยู่ร่วมกัน โดยการรู้จัก หน้าที่ของตัวเอง ว่าควรต้องปฏิบัติตัวอย่างไร เพื่อไม่ให้กระทบต่อคนอื่น หรือต่อสังคมคนหมู่มาก ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หรือร่วมมือกัน รับผิดชอบต่อสังคม หรือต่อประเทศชาติ จะทำให้คนเกิดการพัฒนา ประเทศถึงจะพัฒนาได้ เพราะปัจจัยหลัก ในการเปลี่ยนแปลง หรือการพัฒนา สังคมและประเทศ คือการได้รับความร่วมือจากทุกคน สังคมที่อยู่ร่วมกันดีขึ้น แนวโน้มคุณภาพชีวิต ก็จะดีขึ้นตามลำดับ

กฎระเบียบทางสังคม

ระเบียบแบบแผน กฎระเบียบ ข้อบังคับ ทางสังคม ที่มีขึ้นเพื่อให้แต่ละคน ใช้เป็นแนวทาง ปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน ให้เป็นในแบบเดียวกัน เพื่อไม่ให้เกิด การเหลื่อมล้ำกันเองในสังคม ที่ต้องอยู่ร่วมกัน ดังนั้น ความร่วมมือเป็นสิ่งจำเป็น

บทความที่เกี่ยวข้อง
Chantana.C
Chantana.Chttp://tumdaina.com
Life is about balance. And in this life we need to keep changing and growing to be in balance.

Related Posts

Comments

อ่านจบแล้ว เป็น อย่างไร บ้าง ขอความคิดเห็นหน่อยจ้า

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่


Stay Connected

5,624แฟนคลับชอบ
6,783ผู้ติดตามติดตาม

Recent Stories