การเรียนรู้ เพื่อ การปรับตัวเข้ากับสังคม

การเรียนรู้ เพื่อ การปรับตัวเข้ากับสังคม ในสังคมที่มีการ อยู่ร่วมกันโดย คนหมู่มาก ย่อมมีหลายสิ่ง หลายอย่างที่แตกต่าง และมีหลากหลายเรื่องราว ที่ไม่เหมือนกัน สถานการณ์ การกระทำ เรื่องบางเรื่องอาจจะ เป็นปัญหาสำหรับ คนบางคน ที่ต้องพยายามหาคำตอบ เพื่อจัดการกับปัญหา และเรื่องบางเรื่อง อาจจะยากที่ จะเข้าใจ

การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน และ การเรียนรู้ เพื่อ การปรับตัวเพื่อเข้ากับสังคม จึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะช่วยทำให้เรานั้น อยู่ในสังคมได้อย่างไม่มีปัญหา หรือมีปัญหาน้อยที่สุด และเกิดการเรียนรู้ที่จะ อยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจ และลดทอนกับปัญหา ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ จากการความแตกต่าง และความไม่ลงตัว ของกลุ่มคน ที่มาอยู่ร่วมกัน

ผู้ที่ปรับตัวได้เร็วในสังคม ย่อมได้เปรียบเสมอ

ทำไมผู้ที่ปรับตัว และเรียนรู้ ในการอยู่ร่วมกัน ในสังคมได้เร็ว จึงได้เปรียบ เป็นเรื่องที่มองเห็นได้ชัด ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่า สังคม หรือ สังคมมนุษย์ คือ การอยู่รวมกันของมนุษย์ โดยมีลักษณะ ความสัมพันธ์ซึ่งกัน และกันหลายรูปแบบ เช่น อาชีพ อายุ เพศ ศาสนา ฐานะ ที่อยู่อาศัย ฯลฯ ( สังคม-วิกิพีเดีย )

พื้นที่ที่ใช้ เป็นสถานที่ ในการอยู่ร่วมกันเหล่านี้ ถือเป็นสถานที่ทางสังคม ที่ได้นำพาบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ได้มาอยู่รวมกัน ไม่ว่าจะเป็นในอำนาจหน้าที่ หรือความต้องการที่คล้ายๆกัน จึงทำให้บรรยากาศ และสิ่งแวดล้อม การรวมตัวของกลุ่มคน จึงเต็มไปด้วยความแตกต่าง ซึ่งบางครั้งก็ยากต่อการลงตัว

การปรับตัวและ การเรียนรู้ถึง สภาพของสถานการณ์ สภาพของสิ่งแวดล้อม ที่ต้องปรับเปลี่ยน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ กับคนที่อยู่ในสังคมนั้น ให้ได้ใช้สิทธิ์ และสามารถเข้าถึง ได้อย่างเท่าเทียมกัน จึงเป็นเรื่องที่สังคม ต้องจัดการ ให้ทุกคนนั้นได้รับซึ่ง ความเสมอภาค ต่อสิทธิที่มีของคนในส่วนรวม

การเรียนรู้ เพื่อ การปรับตัวเข้ากับสังคม 2

ดังนั้นมันจะเป็นเรื่อง ที่ง่ายมากสำหรับ ผู้ที่เข้าใจ และเรียนรู้ในการปรับตัว ให้เข้ากับสถานการณ์ ที่มีในสังคมนั้นๆ ได้เร็ว โดยการเลือกที่จะ ลดขั้นตอน หรือกระบวนการ ของความคิด ที่ยึดติดกับความต้องการ หรือหลักการ ซึ่งตัวเองนั้น ได้ตั้งไว้เป็นบรรทัดฐานของตัวเอง ว่าควรจะเป็นเช่นไร และควรที่จะเป็น ในลักษณแบบไหน ให้น้อยลง

เมื่อคนเราปรับตัวได้เร็ว ก็จะมาสามารถจัดการ กับสถานการณ์และ สิ่งที่เจอได้เร็วขึ้น ซึ่งเป็นการประหยัดเวลา ในการจัดการกับภาวะของอารมณ์ และความต้องการของตนเอง ที่โดยส่วนมากมักจะ เป็นตัวสร้างปัญหา ให้กับการใช้ชีวิต ของคนที่ต้องอยู่ร่วมกันในสังคม

เคยสังเกตุมั้ย คนที่มักจะปรับตัว กับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ หรือการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดได้ตลอดเวลา ได้รวดเร็วมักจะทำให้ บุคคลเหล่านั้นปราศจาก ความเครียดลดภาวะ ของความวุ่นวาย และอารมณ์ที่ ขุ่นมัวภายในของจิตใจตัวเอง ที่เกิดจากความไม่เข้าใจ และเริ่มที่จะมอง เรื่องราวหรือเหตุการณ์ หรือบุคคลที่อยู่ กระบวนการ ความคิด ที่เกิดความสับสน ต่อเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้น ในสภาพแวดล้อมของตัวเอง

การเรียนรู้ เพื่อ การปรับตัวเข้ากับสังคม สำคัญอย่างไร

สังคมในปัจจุบันนั้น มีหลากหลายรูปแบบ แต่ละสังคมก็มีจุดที่ เป็นเอกลักษณ์และคุณสมบัติ ของสภาพแวดล้อม ในสังคมแต่ละสังคมที่คละเคล้ากันไป ในสังคมใหญ่ที่มี การรวมตัวของคนมากมาย ก็เป็นการรวมตัว ของคนในสังคมเล็กๆ ที่ได้มาอยู่รวมกัน ซึ่งย่อมจะมีซึ่ง การคละเคล้าไปด้วย ระเบียบแบบแผน ที่หลากหลายกันออกไป

การเริ่มต้นใหม่สำหรับ การเข้าสู่สังคมที่เรานั้น ยังไม่คุ้นเคย การเปิดใจและเตรียมพร้อม ในเรื่องของการปรับตัว ให้เข้ากันกับคนในสังคมที่ใหม่นั้น จึงเป็นเรื่องที่ จำเป็นและสำคัญ คงไม่มีใครที่ต้องการ ให้ถูกมองว่ามีปัญหา หรือเรื่องมาก หรือพยายามสร้าง ความวุ่นวายจาก เรื่องที่ไม่เป็นเรื่อง

ความร่วมมือ และการปรับตัวเพื่อ ให้การอยู่ร่วมกัน ในสังคมนั้นเปรียบเสมือน เป็นหน้าที่และ สิ่งที่ทุกคนนั้น ต้องรับผิดชอบ ต่อตัวเองเพราะเมื่อทุกคนรู้จัก ว่าหน้าที่ของการอยู่ร่วม ในสังคมคืออะไร จำเป็นจะต้องเรียนรู้ และปรับตัวอย่างไร เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง ทุกคนจำเป็นจะต้องรับรู้ และเข้าใจและ ต้องร่วมมือกัน

การเรียนรู้ เพื่อ การปรับตัวเข้ากับสังคม 1

บทส่งท้าย

สิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุด ในการปรับตัวได้ดี เมื่ออยู่ร่วมกันในสังคม ก็คือ ตัวของเราเอง เมื่อเรานั้นสร้างการเรียนรู้ และปรับตัวได้เร็ว ก็เท่ากับว่าสามารถ ที่จะทำให้มีเวลา ที่เอาไว้จัดการ และบริหารเรื่องต่างๆ ในชีวิตของเรานั้น ได้เร็วและกระชับมากขึ้น เพราะเวลาเป็นสิ่ง ที่มีค่าเสมอต่อวิถีในการใช้ชีวิต ทุกๆนาทีคือการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนา และเติบโตเพื่อเป็น ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า ที่สังคมโลกในปัจุบันนั้นต้องการเสมอ

 

 

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
Chantana.C
Chantana.Chttp://tumdaina.com
Life is about balance. And in this life we need to keep changing and growing to be in balance.

Related Posts

Comments

  1. ถ้าเราปรับตัวได้จริงก็เป็นเรื่องที่ดี สามารถเอาเวลาไปทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์ต่อไป แต่มันยากตรงที่ว่า การปรับตัวมันยากมากในสังคมในสมัยนี้ ต้องฝึกจิตใจให้เข้ากับสังคมใหม่ๆอยู่เสมอ มันคือทุกข์อีกรูปแบบนึงเลยที่สามารถบั่นทอนจิตใจคนเราให้หมดหวังได้

    • ขอบคุณสำหรับคอมเมนท์นะคะ เรียนรู้ให้เร็ว ปรับตัวให้ไว เวลาทุกนาทีมีค่าขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาเวลาเหล่านั้น ไปหมดไปกับเรื่องอะไร ถ้ารู้ว่ามันคือทุกข์ก็มองมันอย่างเข้าใจ แล้วอย่าอยู่กับมันนาน ทุกอย่างเราเลือกได้ เป็นกำลังใจให้นะคะ

อ่านจบแล้ว เป็น อย่างไร บ้าง ขอความคิดเห็นหน่อยจ้า

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่


Stay Connected

5,624แฟนคลับชอบ
6,783ผู้ติดตามติดตาม

Recent Stories