กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ทางสังคมมีไว้เพื่ออะไร

เคยสงสัยมั้ยว่า ทำไมสังคมในปัจุจุบัน จึงมี กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เข้มข้นขึ้นทุกวัน ทำให้บางครั้ง การใช้ชีวิตในแต่ละวันนั้น เกิดความวุ่นวาย หรือ ทำให้ไม่สามารถ สัมผัสได้ถึง การมีอิสรภาพ และ เสรีภาพ ในการดำเนินชีวิต

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ความสำคัญ 

สังคม คือ การอยู่รวมกันของ คนหมู่มาก ที่ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน มีแนวโน้ม ของวิถีชีวิต ที่ต้องเกี่ยวข้องกัน เมื่อมีการอยู่ร่วมกัน จนกลายเป็น สังคมหมู่มาก ปัญหาต่างๆ ก็จะมากตามลำดับ  เกิดจากอะไร เกิดจาก  ความแตกต่าง ของแต่ละคน เช่น ความแตกต่าง ทางครอบครัว ความคิด วัฒนธรรม ศาสนา รวมถึงนิสัยที่แตกต่างกัน

ทำอย่างไรที่จะทำ ให้ความแตกต่างนั้น ก่อให้เกิดปัญหา น้อยที่สุด หรือ เมื่อใดที่เกิดปัญหา ก็จะเป็นสิ่งที่สามารถ นำมาเป็น แนวทางที่ใช้ในการแก้ปัญหา ในเรื่องของการอยู่ร่วมกัน ในสังคม

กฎระเบียบข้อบังคับ จึงถูกสร้างขึ้น เพื่อเป็นแนวทาง ให้ใช้ปฏิบัติ สำหรับการดำเนินชีวิตร่วมกัน ในสังคม โดยถูกสร้างให้เป็น มาตรฐานพื้นฐาน ที่ได้รับการยอมรับ จากผู้ที่เกี่ยวข้อง ความสงบเรียบร้อย จึงเกิดขึ้น ถึงแม้บางครั้ง อาจจะมีข้อสงสัยไม่เห็นด้วย หรืออาจจะมีกลุ่มคนบางกลุ่ม ที่ไม่ยอมรับ แต่เมื่อเข้ามาอยู่ในสังคมเดียวกันกับคนหมู่มาก ก็ต้องทำตามคนหมู่มาก

ความแตกต่าง

กฎที่เพิ่มขึ้น หรือลดลง อย่างมีสาเหตุ

เรื่องของกฎระเบียบ ที่เข้มงวด ที่เพิ่มมากขึ้น มันมีสาเหตุที่ชัดเจน ก็คือ เริ่มจะมีแนวโน้มที่ไม่ดี เริ่มไม่ได้การตอบรับ หรือไม่ให้ความร่วมมือ และ เริ่มที่จะเกิดปัญหา มากขึ้นในสังคม ที่ต้องอยู่ร่วมกัน จึงทำให้ต้องเพิ่ม จากเดิมที่มีอยู่ ให้มีความเข้มงวดมากขึ้น เพื่อลด หรือ บรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้น

ในทางกลับกัน การลด ก็สามารถเกิดได้เช่นกัน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่ กับพฤติกรรมของกลุ่มคน ในสังคมที่อยู่ร่วมกัน ว่ามีแนวโน้มอย่างไร ถ้าคนในสังคมให้ความร่วมมือ และรู้จักหน้าที่ของตัวเองได้ดี  การเข้มงวดก็อาจจะ ไม่จำเป็นมากจนเกินไป ลด หรือตัดทอน บางอย่างเพื่อการอยู่ร่วมกัน โดยปราศจากการบังคับ หรือ ริดรอน อิสรภาพ

ต้องอย่าลืมว่า ทุกอย่างเกิดขึ้น โดยมีเหตุและผล ความมีระเบียบ และรู้จักหน้าที่ ที่ต้องมีต่อสังคม เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเข้าใจ และควรจะทำตามเพื่อ ประโยชน์ต่อตัวเอง และ ต่อคนอื่นที่อยู่ในสังคมเดียวกันกับเรา

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อ กฎระเบียบข้อบังคับ ถูกละเลย

แน่นอน ความวุ่นวาย เกิดขึ้น ปัญหาที่เกิด จากกลุ่มคน ที่ไม่เคารพกฎระเบียบ ทางสังคมที่วางไว้ ความเหลื่อมล้ำ ความไม่เท่าเทียม การเปรียบเทียบ การเลือกปฏิบัติ จะส่งผลรุนแรง สภาพแวดล้อม บรรยากาศในการอยู่ร่วมกัน จะถูกทำลาย

แต่ละคนเลือกที่จะทำ หรือไม่ทำตาม ด้วยความพึงพอใจ ของตนเอง ไม่สนใจ หรือ คิดว่าไม่ได้มีความสำคัญ การอยู่ร่วมกัน จะเริ่มไม่สงบสุข เริ่มจะอยู่ร่วมกัน ยากขึ้น เมื่อสังคม ไม่น่าอยู่ คุณภาพชีวิตที่มี จะเป็นอย่างไร

ทุกอย่างส่งผล กระทบกันเป็นลูกโซ่ ดังนั้นกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่มีขึ้นมานั้น จำเป็นจะต้องได้รับ การยอมรับ และจำเป็น ต้องปฏิบัติตามเพื่อความสงบสุข ของสังคม

ความร่วมมือ

บทส่งท้าย

ความสงบสุข ของสังคม จำเป็นต้องได้รับ การร่วมมือ จากผู้ที่เกี่ยงข้อง ทุกคน การโต้แย้ง หรือไม่เห็นด้วย กับกฏระเบียบ หรือข้อบังคับที่มี สามารถมีได้ แต่ต้องเลือกที่ จะนำเสนอ ให้ถูกที่ถูกทาง การนำเสนอ หรือการโต้แย้ง ควรทำเพื่อ ก่อให้เกิดการปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงให้มีแนวโน้มที่ดีขึ้น เพื่อประโยชน์ของทุกๆคน ที่อยู่ร่วมกันในสังคม

สังคม จะน่าอยู่มากขึ้น ถ้าทุกคน ร่วมมือกัน และเข้าใจถึงสิ่งที่ จำเป็นต่อสังคม กฎระเบียบข้อบังคับ สร้างความเป็นระเบียบ คนทุกคนจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เริ่มจากพื้นฐานนี้เป็นจุดสำคัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง
Chantana.C
Chantana.Chttp://tumdaina.com
Life is about balance. And in this life we need to keep changing and growing to be in balance.

Related Posts

Comments

อ่านจบแล้ว เป็น อย่างไร บ้าง ขอความคิดเห็นหน่อยจ้า

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่


Stay Connected

5,624แฟนคลับชอบ
6,783ผู้ติดตามติดตาม

Recent Stories