จิตใจแข็งแกร่งด้วย Psycho-Cybernetics

ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน มันอาจเป็นการท้าทายในการค้นหาความสุขและประสบความสำเร็จ ด้วยสิ่งสำคัญของ Maxwell Maltz ใน Psycho-Cybernetics จะช่วยให้เราเดินทางผ่านความท้าทายเหล่านี้ และประสบความสำเร็จเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของเรา

Maxwell Maltz เป็นนักศัลยกรรมศัลยแพทย์และผู้เขียนหนังสือที่พัฒนาแนวคิดของ Psycho-Cybernetics ในคริสต์ศตวรรษที่ 20 คำว่า “ไซเบอร์เนติก” มาจากคำว่า “kybernētēs” ในภาษากรีกซึ่งหมายถึง “ผู้กำกับ” ไซเบอร์เนติกเป็นการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการควบคุมและสื่อสารในระบบที่ซับซ้อน เช่น ร่างกายมนุษย์หรือเครื่องจักร

Psycho-Cybernetics นำหลักการเหล่านี้มาใช้กับจิตใจของมนุษย์ เพื่อช่วยให้เรารู้ว่าความคิดและพฤติกรรมของเราสามารถนำเราไปสู่ความสำเร็จหรือความล้มเหลวได้

ความคิดของ Maltz สามารถช่วยเราได้ใน 3 ด้านที่สำคัญ ได้แก่ จิตวิธีการคิด ภาพลักษณ์ของตนเอง และการตั้งเป้าหมาย

จิตวิธีการคิด

หลักการพื้นฐานหนึ่งของ Psycho-Cybernetics คือ ความคิดและความเชื่อของเรา ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในสิ่งที่เรียกว่าจริยธรรม Maltz เชื่อว่าจิตใจและร่างกายเชื่อมโยงกัน และความคิดของเราสามารถมีผลต่อสุขภาพ และความเป็นอยู่ของเรา นอกจากนี้ เขาเชื่อว่าเรามีพลังในการเปลี่ยนแปลงความคิดและความเชื่อเหล่านี้ เพื่อช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายและค้นหาความสุขได้

Maltz ได้ยกตัวอย่างว่ามีผู้มีจิตและวิธีการคิดด้านลบ เป็นการเก็บรักษาสิ่งที่ส่งผลต่อความสำเร็จได้ จิตวิธีการคิดลบนี้เป็นผลมาจากประสบการณ์ในอดีต ความเจ็บปวด หรือเป็นผลจากการเรียนรู้โดยสังเกตเห็น ตัวอย่างเช่น หากมีคนโดนวิจารณ์อยู่เสมอหรือถูกบอกว่าตัวเองไม่ดีพอ อาจทำให้เขาเชื่อว่าเขาไม่สามารถบรรลุความสำเร็จได้

Maltz เชื่อว่าเราสามารถจัดการจิตที่มีวิธีการคิดลบนี้ออกและสามารถสร้างจิตวิธีการคิดที่เชิงบวกโดยผ่านการพูดคุยกับตนเองและการสร้างภาพในจิตของเรา การพูดคุยกับตนเองคือการปฏิบัติตนเองโดยประโยคของคำพูดและการสนทนาในแง่บวกและส่งเสริมความมั่นใจของเรา

แทนที่จะเลือกวิจารณ์ตนเองเมื่อเกิดข้อผิดพลาด แต่เราสามารถเรียนรู้ที่จะใช้แง่มุมบวกแทน ตัวอย่างเช่น หากเราทำผิดที่ทำงาน ในที่ที่วิจารณ์ตนเองว่าเราล้มเหลว เราสามารถบอกตนเองว่าเราสามารถเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของเราและปรับปรุงตนเองได้อีก

การสร้างภาพในจิตของเรา จะช่วยสร้างภาพในจิตของเราให้เป็นบวก โดยพยายามจินตนาการว่าเราบรรลุเป้าหมายของเราได้ โดยออกแบบภาพให้ชัดเจนและกลมกลืนในเรื่องราวของการบรรลุเป้าหมายของเรา

การสร้างภาพในจิตของเราให้เป็นบวกและสร้างความมั่นใจเพื่อบรรลุเป้าหมายของเราได้ดีเยี่ยม พร้อมทั้งการสร้างภาพในจิตให้เป็นบวกยังช่วยให้เราเอาจากความกลัวและความวิตกกังวลโดยการฝึกฝนผ่านการพูดคุยกับตนเองนั่นเอง

ภาพลักษณ์ของตนเอง

แนวคิดสำคัญอีกอย่างใน Psycho-Cybernetics คือภาพลักษณ์ของตนเอง Maltz เชื่อว่าภาพลักษณ์ของตนเองคือภาพพิมพ์ในจิตของเรา และเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญในการรู้ว่าพฤติกรรมและความสำเร็จของเรามาจากที่ไหน ภาพลักษณ์ของตนเองถูกสร้างขึ้นจากประสบการณ์ในอดีต ความเชื่อในเรื่องของอาหารการกิน การดูแลสุขภาพ หรือการดูแลสุขภาพจิต ภาพลักษณ์ของตนเองสามารถกำหนดความคิดและพฤติกรรมของเราได้

Maltz เชื่อว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของตนเองได้ ด้วยการทำตามขั้นตอนเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องมีความสมดุลและความสอดคล้องกันระหว่างภาพลักษณ์ของตนเองและความเป็นจริง การสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่สมบูรณ์จะทำให้เราเสี่ยงต่อการรับผิดชอบในระดับที่ต่ำ และจะทำให้เราไม่ได้รับการยอมรับโดยผู้อื่น

การตั้งเป้าหมาย

การตั้งเป้าหมายเป็นองค์ประกอบสำคัญอีกอย่างของ Psycho-Cybernetics และ Maltz เชื่อว่าการตั้งเป้าหมายเป็นขั้นตอนสำคัญในการบรรลุความสำเร็จ ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน มันอาจทำให้เรามีความไม่มั่นคงหรือไม่มีทิศทาง ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เรารู้สึกผิดหวังและขาดแรงจูงใจ Maltz ยืนยันว่าการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและที่สามารถบรรลุได้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จ

อย่างไรก็ตาม Maltz ยังตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินการในทิศทางของเป้าหมาย เพราะเป้าหมายเป็นแค่แผนภูมิหรือวิศวกรรมการที่จะพัฒนาในการบรรลุเป้าหมาย ซึ่งการดำเนินการเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการบรรลุเป้าหมาย การดำเนินการตามแผนการเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้เราบรรลุเป้าหมาย การดำเนินการที่สำคัญคือการตระหนักรู้เป้าหมายของเราและวางแผนการทำงานให้ถูกต้อง

ทำอย่างไรถ้าต้องการนำหลักการ Psycho-Cybernetics ไปใช้ในชีวิตประจำวัน? นี่คือเคล็ดลับการนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ในชีวิต:

ฝึกพูดกับตนเองและการมองภาพ – เมื่อคุณรู้สึกเป็นความคิดลบใด ๆ ลองเปลี่ยนแปลงความคิดนั้นให้เป็นบวกมากขึ้น เช่นถ้าคุณรู้สึกว่า “ฉันไม่ดีพอ” ลองเปลี่ยนแปลงความคิดนั้นให้เป็น “ฉันสามารถเรียนรู้และเติบโตได้” นอกจากนี้ลองใช้เวลาหลายนาทีต่อวันในการมองภาพตัวเองที่บรรลุเป้าหมายของคุณ จินตนาการตัวเองได้อย่างชัดเจน รู้สึกอารมณ์และความรู้สึกของความสำเร็จ

สร้างภาพของตนเองที่เป็นบวก – ระบุพื้นที่ที่คุณอาจมีภาพของตนเองที่ไม่ดี และพยายามเปลี่ยนแปลงความเชื่อเหล่านั้นให้เป็นบวกมากขึ้น เช่นถ้าคุณมีความสงสัยในตนเอง ลองเข้าใจและบอกตนเองว่า “ฉันมีความสามารถและสามารถทำได้” คุณยังสามารถลองสวมใส่เสื้อผ้าที่ทำให้คุณรู้สึกมั่นใจและน่าสนใจหรือฝึกฝนภูมิคุ้มกันตนเองให้เป็นสุขภาพดีและมีความกระตือรือร้น

กำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนและมีความหมาย – ใช้เวลาในการวิเคราะห์ค่านิยมและแรงบันดาลใจของคุณ และระบุเป้าหมายที่สอดคล้องกับค่านิยมเหล่านั้น ตั้งเป้าหมายให้เป็นรายละเอียด สามารถวัดได้ ที่เป็นไปได้ มีความสัมพันธ์กับเป้าหมายและมีเวลากำหนด (SMART) และแบ่งเป้าหมายออกเป็นขั้นตอนย่อย ๆ ที่สามารถทำได้และพยายามดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านั้นอย่างสม่ำเสมอ

ฝึกเอาใจใส่ตนเอง – จำไว้ว่าความสำเร็จเป็นการเดินทาง ไม่ใช่เป้าหมาย ให้เอาใจใส่และเข้าใจกับตนเอง ไม่ต้องต่อสู้กับตัวเองหรือดูถูกตัวเองเมื่อเกิดความผิดพลาดหรืออุปสรรค แทนที่ด้วยการใช้ประสบการณ์นั้นเป็นโอกาสในการเรียนรู้และการเติบโต

เป็นผู้ยืดหยุ่นและทำการปรับตัวได้ – จำไว้ว่าโลกเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ เป้าหมายและลำดับความสำคัญของคุณอาจจะต้องปรับเปลี่ยนตามเวลา อยู่จะต้องเปิดรับประสบการณ์และโอกาสใหม่ ๆ และยินดีที่จะปรับหรือปรับเปลี่ยนเป้าหมายตามที่เหมาะสม

สรุป

Psycho-Cybernetics ของ Maxwell Maltz เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการค้นหาความสำเร็จและความสุขในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน การรับรู้และการเปลี่ยนแปลงจิตใจเป็นสิ่งสำคัญในการดูแลและควบคุมพฤติกรรมของเรา สร้างภาพลักษณ์ในจิตของเราและการตั้งเป้าหมายเป็นเครื่องมือสำคัญในการบรรลุเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม การดำเนินการตามแผนการเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้เราบรรลุเป้าหมาย

หากคุณต้องการบรรลุเป้าหมายในชีวิตของคุณ การรับรู้และการเปลี่ยนแปลงจิตใจของคุณเป็นสิ่งสำคัญ คุณสามารถเรียนรู้จากหลักการ Psycho-Cybernetics และใช้สิ่งนี้เพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายของคุณในชีวิต หากคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงและเพื่อการบรรลุเป้าหมายของตัวคุณเอง

บทความที่เกี่ยวข้อง
เสวนด์ เนลสัน
เสวนด์ เนลสัน
Writer, online entrepreneur, university lecturer. Guest contributor at www.tumdaina.com

Related Posts

Comments

Stay Connected

5,624แฟนคลับชอบ
6,783ผู้ติดตามติดตาม

Recent Stories